Zakład Metodologii Badań Europejskich jest jednym z sześciu zakładów działających w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia europejskie jako subdyscyplina w ramach nauk o polityce charakteryzują się dużą dynamiką. Wywodzące się głównie z nauki o stosunkach międzynarodowych podejścia teoretyczne wzbogacane są o elementy zaczerpnięte z ekonomii i socjologii, istotne znaczenie mają też dla nich takie dyscypliny jak prawo czy historia. Równie bogate źródła mają metody badawcze stosowane w dociekaniach dotyczących integracji europejskiej.

Celem Zakładu jest rozwijanie świadomości metodologicznej badań europejskich w Polsce. Służą temu publikacje, seminaria, konferencje naukowe i projekty badawcze. Ich tematyka skupia się na krytycznej analizie podejść teoretycznych, propagowaniu korzystania z zaawansowanych metod jakościowych i ilościowych oraz ocenie stanu rozwoju subdyscypliny studiów europejskich w Polsce. Zespół Zakładu prowadzi również działalność dydaktyczną.

Kierownik
prof. dr hab. Jacek Czaputowicz

Zespół
dr Kamil Ławniczak (sekretarz)

Kontakt
metodologia.ie@uw.edu.pl

AKTUALNOŚCI

Druga Debata Europeistyki

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugim spotkaniu w ramach Debat Europeistyki. Jego tematem będzie kryzys (w) Unii Europejskiej: jego różne wymiary polityczne i gospodarcze. Inspiracją dla tematyki spotkania jest książka prof. Zbigniewa Czachóra pt. Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej (Warszawa 2013).

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2014 r. o godzinie 18:15 w sali nr 1, ul. Krakowskie Przedmieście 3 (parter).

Nowy cykl spotkań naukowych: Debaty Europeistyki

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym spotkaniu w ramach Debat Europeistyki. Jego tematem będzie koncepcja suwerenności w studiach europeistycznych, stosunkach międzynarodowych i politologii. Inspiracją dla tematyki spotkania jest nowowydana książka kierownika Zakładu, prof. Jacka Czaputowicza pt. Suwerenność (Warszawa 2013).

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2014 r. o godzinie 18 w sali nr 1, ul. Krakowskie Przedmieście 3 (parter).

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Na stronie Narodowego Centrum Nauki opublikowano wyniki konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5 i SONATA 5.

Z przyjemnością informujemy, że dwa projekty zgłoszone przez członków naszego Zakładu uzyskały dofinansowanie:

  • Nauka o stosunkach międzynarodowych w Polsce na tle innych państw - podobieństwa i różnice, kierownik projektu: dr hab. Jacek Krzysztof Czaputowicz, prof. UW, przyznane środki: 62 280 zł,
  • Mechanizmy socjalizacji w procesie podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, kierownik projektu: mgr Kamil Dawid Ławniczak, przyznane środki: 49 880 zł.
     

„Przegląd Europejski” 2013, nr 2

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Przeglądu Europejskiego". W numerze między innymi sprawozdanie autorstwa Iwony Miedzińskiej z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Interdyscyplinarność studiów europejskich", zorganizowanej 25 marca 2013 roku przez nasz Zakład.

Showing 21 - 24 of 24 results.
Items per Page 5
of 5