Badania statutowe w ZAkładzie Metodologii Badań Europejskich

Zespół Zakładu Metodologii Badań Europejskich zaangażowany jest w następujące projekty badawcze: