Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

18 marca 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju", współorganizowana przez Instytut Europeistyki UW, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich, Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych oraz Central and East European International Studies Association. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Celem konferencji jest przedyskutowanie przez polskie środowisko stanu nauki o stosunkach międzynarodowych i studiów europejskich w Polsce oraz określenie kierunków ich rozwoju. Konferencja umożliwi spotkanie polskich badaczy reprezentujących te dwie subdyscypliny nauk o polityce. Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport z badań realizowanych w ramach projektu „Badanie stanu dyscyplin »nauka o stosunkach międzynarodowych« i »studia europejskie« w Polsce", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2012/07/B/HS5/03961.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o zgłoszenie udziału przy pomocy formularza online.