Studenci uczęszczający na przedmiot Bezpieczeństwo międzynarodowe do grup prowadzonych przez prof. Jacka Czaputowicza mają możliwość przygotowania referatów o jednym z następujących artykułów naukowych lub rozdziałów w książkach:

 1. Karina Paulina Marczuk, rozdz. V. Pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego i human security przez Unię Europejską, s. 499-543. 
 2. Paul D. Williams (red.) Studia bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, poszczególne rozdziały.
 3. Joseph S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, poszczególne rozdziały.
 4. Jolyon Howarth, European security institutions 1945-2010: the weakness and strengths of 'Brusselsization', w: The Routledge Handbook of European Security, Sven Biscop, Richard G. Whitman (red.),  Routledge, London and New York 2012, s. 5-17. 
 5. Tom Dyson, Neoclassical Realism and Defense Reform in Post-Cold War Europe, Palgrave Macmillan 2010, s. 95-132, 231-243.
 6. Knud E. Jørgensen, Asne K. Aarstad, Liberal, constructivist and critical studies of European security, w: The Routledge Handbook of European Security, Sven Biscop, Richard G. Whitman (red.),  Routledge, London and New York 2012, s. 28-37.
 7. James Sperling, The post-Westwalian state, national security cultures, and global security governance, w: Sonia Lucarelli, Luk Van Langenhove, Jan Wouters (red.), The EU and Multilateral Security Governance, Routledge, London and New York 2013, s. 26-42.
 8. Sijbren de Jong, Jan Wouters, Steven Sterks, The EU in the multilateral security governance. The case of the 2009 Russian-Ukranian gas dispute, w: Sonia Lucarelli, Luk Van Langenhove, Jan Wouters (red.), The EU and Multilateral Security Governance, Routledge, London and New York 2013, s. 140-164.
 9. Ronja Kempin, Jocelyn Mawdsley, The Common Security and Defence Policy as an act of American hegemony, European Security, t. 22, nr 1, 2013, s. 55-73.
 10. Sophie Vanhoonacker, An D. Jacobs, ESDP and Institutional Change: The Case of Belgium, Security Dialogue t. 41, 2010, s. 559-581.
 11. Fredrik Doeser, When governments ignore public opinion in foreign policy: Poland and the Iraq invasion, European Security, Published online: 08 Aug 2013.
 12. Edward Stoddard, Reconsidering the ontological foundations of international energy affairs: realist geopolitics, market liberalism and a politico-economic alternative, European Security, Published online: 27 Mar 2013.
 13. Hylke Dijkstra, The influence of EU officials in European Security and Defence, European Security, t. 21, nr 3, 2012, s. 311-327.
 14. Emmanuel Karagiannis, The 2008 Russian–Georgian war via the lens of Offensive Realism, Published online: 23 Oct 2012.
 15. Ursula Jasper, Clara Portela, EU Defence Integration and Nuclear Weapons: A Common Deterrent for Europe?, Security Dialogue, t. 41, nr 2, s. 145–168.