Konferencje organizowane przez Zakład Metodologii Badań Europejskich

Konferencje, w których brali udział pracownicy Zakładu

 • EU Legitimacy in Time of Crisis:  How to Overcome the Legitimacy and Democracy Deficit of the EU?, Warszawa, 20–21 czerwca 2016 r.
  • wystąpienie Socialisation mechanisms and legitimacy intermediation in the Council of the European Union (K. Ławniczak)
 • Konstruktywizm w studiach europejskich, Warszawa, 25 lutego 2016 r.
  • wystąpienie w panelu Zastosowania konstruktywizmu w analizie funkcjonowania UE (K. Ławniczak)
 • EUROPA XXI WIEKU. Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Stan obecny i scenariusze na przyszłość, Słubice, 4–5 lutego 2016 r.
  • wystąpienie Socjalizacja przedstawicieli Polski w organach przygotowawczych Rady (K. Ławniczak)
 • 20th Annual CEPSA Conference "Security Architecture in the CEE", Wilno, 25–26 września 2015 r.
  • wystąpienie Polish international relations scholarly community and its distinguishing features according to the 2014 TRIP survey (J. Czaputowicz, K. Ławniczak)
 • III Ogólnopolski Kongres Politologii, Kraków, 22–24 września 2015 r.
  • wystąpienie Polscy badacze stosunków międzynarodowych o samych sobie – wyniki ankiety TRIP 2014 (J. Czaputowicz, K. Ławniczak)
  • wystąpienie Atrybuty suwerenności w myśli politycznej i ich funkcjonowanie w Unii Europejskiej (J. Czaputowicz)
  • wystąpienie Wpływ zmiany modelu integracyjnego UE na WPBiO (J. Czaputowicz)
  • wystąpienie Zgodność systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej z zasadami demokracji (J. Czaputowicz)
  • wystąpienie Efekty socjalizacji a podejmowanie decyzji w Radzie Unii Europejskiej (K. Ławniczak)
 • Europa – mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty?, Wrocław, 18–19 września 2015 r.
  • wystąpienie Charakter socjalizacji w organach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej (K. Ławniczak)
 • Wyzwania dla Europy, Warszawa, 11 czerwca 2015 r.
  • wystąpienie Stan studiów europejskich w Polsce a perspektywy dla młodych badaczy (K. Ławniczak)
 • Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości, Poznań, 16 kwietnia 2015 r.
  • wystąpienie Badanie społecznych aspektów decydowania w Radzie Unii Europejskiej. Propozycja ram metodologicznych (K. Ławniczak)
 • I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, Warszawa, 18–20 września 2014 r.
  • panel Przydatność konstruktywizmu w wyjaśnieniu integracji europejskiej (J. Czaputowicz, K. Ławniczak)
  • udział w panelu Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej (J. Czaputowicz)
  • moderacja panelu Polska i strefa euro: wyzwania związane z członkostwem (J. Czaputowicz)
  • udział w panelu plenarnym Studia europejskie jako przedmiot badań i dydaktyki (polskie i europejskie doświadczenia) (J. Czaputowicz)
 • 14th ECPR General Conference, Glasgow, 4–6 września 2014 r.
  • wystąpienieThe state of European studies in Poland – analysis of PhD theses and scientific articles (K. Ławniczak, J. Czaputowicz)
 • 10th CEEISA Convention, Kluż-Napoka, 12–14 czerwca 2014 r.
  • wystąpienie The State of European Studies in Poland (K. Ławniczak, J. Czaputowicz)
  • wystąpienie Socialisation and Decision Making in the Council of the European Union (K. Ławniczak)