Jacek Czaputowicz, Kamil Ławniczak

Ankieta Teaching, Research and International Policy 2014 w Polsce
Raport z badań

Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 2015

ISBN: 978-83-65497-05-5

Okładka

***

O książce

Badanie ankietowe w ramach projektu Teaching, Research and International Policy prowadzone jest od 2004 r., a jego kolejne edycje (2006, 2008, 2011) obejmowały coraz szerszą grupę krajów. Piąta edycja ankiety w 2014 r. została przeprowadzona w 9 językach i skierowana do badaczy z 31 państw, w tym po raz pierwszy do Polaków. Polska jest pierwszym państwem Europy Środkowo-Wschodniej, które zostało włączone do projektu. Niniejszy raport przedstawia wyniki badania w Polsce na tle wybranych państw oraz całej populacji badaczy, którzy wzięli udział w badaniu. Państwa, które wybrano do porównania, to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy oraz państwa skandynawskie (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja) traktowane łącznie.

***

Publikacja udostępniona on-line

***

Spis treści

 • Metodologia i charakterystyka próby
 • Dydaktyka
 • Specjalności badawcze
 • Metodologia i paradygmaty teoretyczne
 • Oceny pracy naukowej, awanse, obowiązki zawodowe
 • Stan nauki o stosunkach międzynarodowych
 • Nauka a polityka międzynarodowa
 • Pytania skierowane do polskich badaczy
 • Tabele
  • Metodologia ankiety i charakterystyka próby
  • Dydaktyka
  • Specjalności badawcze
  • Metodologia i paradygmaty teoretyczne
  • Oceny pracy naukowej, awanse, obowiązki zawodowe
  • Stan nauki o stosunkach międzynarodowych
  • Nauka a polityka międzynarodowa
  • Pytania skierowane do polskich badaczy
 • O autorach

Publikacja prezentuje rezultaty projektu badawczego „Nauka o stosunkach międzynarodowych w Polsce na tle innych państw – podobieństwa i różnice", sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer UMO-2013/09/B/HS5/00063.