Redakcja naukowa: Jacek Czaputowicz

Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności

Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 2014

Okładka

***

Fragment pierwszego rozdziału

Tematem książki jest miejsce poszczególnych dyscyplin w rozwoju studiów europejskich. Grono autorów stanowią zarówno doświadczeni badacze, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia. W części pierwszej przedstawiono podejścia do studiów europejskich z punktu widzenia poszczególnych dyscyplin: nauk o polityce i stosunków międzynarodowych, prawa i ekonomii (...). Część druga poświęcona jest teoriom w studiach europejskich i studiom przypadków, (...) [natomiast trzecia] badaniom i nauczaniu na kierunku europeistyka.

***

Rozdziały

 • Jacek Czaputowicz, Studia europejskie między interdyscyplinarnością a spójnością dyscyplinarną
 • Janusz Ruszkowski, Próba delimitacji obszaru badawczego studiów europejskich między naukami o polityce a stosunkami międzynarodowymi
 • Krzysztof Szczerski, Specyfika systemu politycznego Unii Europejskiej jako główny problem politologicznego spojrzenia na integrację europejską
 • Aleksandra Brodecka, Zdzisław Brodecki, Interdyscyplinarna analiza prawa Unii Europejskiej
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Studia europejskie z perspektywy nauk prawnych
 • Artur Nowak-Far, Multidyscyplinarność w metodologii nauk ekonomicznych stosowanej do analizy i opisu procesów integracji europejskiej
 • Katarzyna Żukrowska Interdyscyplinarność związków między ekonomią a studiami europejskimi
 • Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski, Instytucje i instytucjonalizm w analizie integracji i Unii Europejskiej
 • Anna Visvizi, Interdyscyplinarność, konstruktywizm i emancypacja studiów europejskich
 • Kamil Ławniczak, Potencjał konstruktywizmu w studiach nad Unią Europejską
 • Tomasz Grzegorz Grosse, Geoekonomia a interdyscyplinarność studiów europejskich
 • Józef Tymanowski, Regionalizm w studiach europejskich
 • Arkadiusz Rosiński, Wielowymiarowość europejskiego bezpieczeństwa i obrony – założenia teoretyczne
 • Bartosz Skłodowski, Rafał Tenerowicz, Od pluralizmu do spójności. Bezpieczeństwo wewnętrzne państw europejskich jako przykład obszaru badań interdyscyplinarnych
 • Sławomir Łodziński, Przypadek badań nad ochroną praw mniejszości narodowych w procesie akcesyjnym krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • Dariusz Niedźwiedzki, Europa, integracja europejska, Unia Europejska. O meandrach wyboru przedmiotu badań europeistycznych
 • Jacek Schmidt, O użyteczności antropologii społeczno-kulturowej w obszarze studiów europejskich
 • Wojciech Gagatek, Dyscyplinarna analiza czy interdyscyplinarna synteza? Uwagi o europeistyce jako kierunku studiów uniwersyteckich
 • Łukasz Zamęcki, Jeszcze o europeistyce i polskim stanie prawnym. Między multi-, inter- i transdyscyplinarnością a… politykami publicznymi
 • Iwona Żukowska, Interdyscyplinarność w polityce badawczej Unii Europejskiej
 • Paweł Stawarz, Studia europejskie – czym są, dokąd zmierzają?
 • Krystyna Gomółka, Program Europeistyki w opinii studentów Politechniki Gdańskiej
 • Jacek Czaputowicz, Zakończenie

Publikacja powstała w ramach tematu badawczego Metodologiczne problemy studiów europejskich", finansowanego ze środków na badania statutowe Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.