Jacek Czaputowicz, Kamil Ławniczak, Anna Wojciuk

Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2015

ISBN 978-83-7383-780-5

Okładka

***

O książce

Rada Unii Europejskiej zajmuje centralną pozycję w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, tworząc wraz z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską tak zwany „trójkąt instytucjonalny" – ośrodek decyzyjny metody wspólnotowej. Rada jest zarazem areną negocjacji między państwami członkowskimi i kluczowym aktorem w uzgodnieniach międzyinstytucjonalnych. Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie syntezy aktualnego stanu badań nad tym, co wyróżnia Radę spośród instytucji Unii.

„Książka wypełnia ważną lukę na rynku wydawniczym. Ewidentnie brakuje aktualnej pozycji, która prezentowałaby zagadnienie funkcjonowania Rady nie tylko od strony strukturalnej i opisu jej kompetencji w ujęciu normatywnym. (…) Podkreślenia wymaga aktualność i szeroka gama przywoływanej literatury" (fragment recenzji dr hab. Marty Witkowskiej).

***

Spis treści

 • Wprowadzenie
  • Stan badań
  • Metodologia
 • Rozdział 1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa
  • Powstanie i uwarunkowania nauki o stosunkach międzynarodowych
  • Stosunki międzynarodowe w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
  • Modele stosunków międzynarodowych w Europie kontynentalnej
  • Powstanie i specyfika studiów europejskich
 • Rozdział 2. Stosunki międzynarodowe w okresie międzywojennym i PRL
  • Czynniki kształtujące polskie stosunki międzynarodowe w okresie międzywojennym
  • Dominacja marksistowskich nauk politycznych
  • Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych na uczelniach
 • Rozdział 3. Stosunki międzynarodowe i studia europejskie po 1989 roku
  • Rozwój instytucjonalny
  • Rozwój teoretyczny stosunków międzynarodowych
  • Rozwój teoretyczny studiów europejskich
 • Rozdział 4. Analiza empiryczna z zakresu stosunków międzynarodowych
  • Płeć autorów
  • Obszar tematyczny i geograficzny badań
  • Metody badawcze
  • Podejścia teoretyczne
  • Analiza jakościowa artykułów i doktoratów
 • Rozdział 5. Analiza empiryczna z zakresu studiów europejskich
  • Przynależność dyscyplinarna i tematyka publikacji
  • Metody badawcze
  • Podejścia teoretyczne
  • Analiza jakościowa artykułów i doktoratów
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Spis tabel, spis wykresów, spis ramek
 • Indeks nazwisk

Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa  i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego  ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/HS5/03961 na realizację projektu badawczego Badanie stanu dyscyplin „nauka o stosunkach międzynarodowych" i „studia europejskie" w Polsce.